TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07429
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SÂM QUI TINH Không Đường hình
SÂM QUI TINH Không Đường hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược, dược phẩm; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm].
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "SÂM QUY TINH", "Không Đường", hình củ sâm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.22 05.11.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty Cổ phần Dược phẩm Đông dược 5
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 558 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (20/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM