TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07432
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SÂM QUI TINH, hình
SÂM QUI TINH, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược, dược phẩm; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm].
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "SÂM QUI TINH", hình củ sâm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.22 05.11.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty Cổ phần Dược phẩm Đông dược 5
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 558 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (25/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM