TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07446
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MAY ACADEMY, hình
MAY ACADEMY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Trường đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường mẫu giáo; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; giáo dục thể chất; giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo].
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ACADEMY".
PHÂN LOẠI HÌNH 21.03.01 26.04.01 26.04.09 26.15.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Vân Hưng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 25 phố Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (03/06/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM