TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07448
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CTV
CTV
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chế phẩm dược; dược phẩm dùng cho người; rễ cây thuốc. 35 Kinh doanh (mua- bán): thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, thảo dược, chế phẩm dược, dược phẩm dùng cho người, rễ cây thuốc; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH cây thuốc và vị thuốc Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Làng Lai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (23/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (25/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM