TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07451
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ELMOLU THE TIME TO BEAUTY, hình
ELMOLU THE TIME TO BEAUTY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "THE TIME TO BEAUTY".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần mỹ phẩm S-Net Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 169B Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM