TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07454
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU D DAKROCA coffee and more, hình
D DAKROCA coffee and more, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hương liệu cà phê.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "D", "coffee and more...".
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.01 05.07.27
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phan Nguyễn Bảo
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Buôn Ea Mtá, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DONG DUONG IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (24/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM