TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07455
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ANGUSTO, hình
ANGUSTO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Khô gà; khô bò; khô mực. 35 Mua bán khô gà; khô bò; khô mực.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Sơn Lâm
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 2 đường 3, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DONG DUONG IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM