TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07457
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hồng Tín, hình
Hồng Tín, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Tư vấn và môi giới bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.07 03.07.16 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại Hồng Tín
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 46/11 đường Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (24/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (25/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM