TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07470
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BNC Bio Nutrition Nâng bước tương lai, hình
BNC Bio Nutrition Nâng bước tương lai, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Thức ăn chăn nuôi; thức ăn cho gia súc, gia cầm.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Bio Nutrition", "Nâng bước tương lai", hình con gà, vịt, lợn.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.17 26.04.03 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Bio Nutrition
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM