TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07474
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Anna WHITE, hình
Anna WHITE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.05 02.03.08 02.03.16 02.09.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phan Thành Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 069 ATH, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM