TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07476
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU VINBONSAI, hình
VINBONSAI, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Hoa tự nhiên; hạt giống thực vật; cây trồng; cây giống/cây giống con/cây nhỏ làm giống; hạt giống để trồng; cây; thảm cỏ tự nhiên/mảng cỏ tự nhiên. 44 Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; khám chữa bệnh cho cây.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 05.05.20 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Văn Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 64 đường 1011 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM