TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07490
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giáo dục, đào tạo và giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ giải trí, cụ thể là: sắp xếp, tổ chức và điều khiển các hoạt động thể thao và điền kinh, các sự kiện, các cuộc thi và giải đấu; dịch vụ tổ chức và điều khiển các hoạt động và chương trình thể thao để khuyến khích và phát triển các tài năng thể thao; dịch vụ tổ chức và điều khiển các hoạt động và chương trình thể thao dành cho giới trẻ và các vận động viên không chuyên để khuyến khích và giáo dục thể chất cho giới trẻ và các vận động viên thể thao không chuyên; tổ chức, điều khiển và sắp xếp cho việc tham gia các chương trình văn hóa và cộng đồng; huấn luyện trong lĩnh vực thể thao và thể hình.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU NIKE INNOVATE C.V
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, U.S.A
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TGVN
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM