TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07504
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU nlb NATURAL LEGEND BEAUTY, hình
nlb NATURAL LEGEND BEAUTY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Châu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lầu 9, tòa nhà Viễn Đông, 14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM