TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07505
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Dr. JAPAN
Dr. JAPAN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm. 05 Trà thảo dược; thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; dược phẩm. 44 Dịch vụ thẩm mỹ viện.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Bùi Thị Thu Hà
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 290/14A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 08, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM