TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07507
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Nước hoa; dầu thơm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.04 26.04.04 26.04.09 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU I & D International Flavours & Fragrances (GZ) Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 15, Yongshun Avenue Central, Yonghe Development Zone, Huangpu District, Guangzhou, P.R.China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN WINCO LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (21/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM