TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07533
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Trâm, hình
Trâm, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
14 Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý.
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.02 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Bích Chăm
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN âp 3, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN KIBVI Co., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM