TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07536
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Sb SORABEL
Sb SORABEL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ và ứng dụng cửa hàng bán lẻ trực tuyến hoặc trang web cung cấp phương tiện giao dịch trực tuyến từ nhiều nguồn khác nhau (sàn giao dịch); dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, phụ kiện và bao/túi/bị/xắc; dịch vụ quảng cáo và khuyến mãi liên quan đến quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, phụ kiện và bao/túi/bị/xắc.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Sb".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Sale Stock PTE. LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 138 Cecil Street #12-01A Cecil Court 069538 Singapore
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN IPMAX LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (15/07/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM