TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07559
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Jovi
Jovi
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cho thuê không gian trên các trang web để quảng cáo hàng hóa và dịch vụ; quảng cáo trực tuyến thông qua mạng máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; cung cấp thông tin kinh doanh và tư vấn cho người tiêu dùng liên quan đến việc lựa chọn và mua sản phẩm; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web, hệ thống mạng dây hoặc các hình thức truyền dữ liệu khác; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ nhắc nhở buổi hẹn [chức năng văn phòng].
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan, Guangdong, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(23/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (23/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (25/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (18/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM