TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07560
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU QA CARE JOINT HELP GLUCOBONE, hình
QA CARE JOINT HELP GLUCOBONE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho xương khớp thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe thích hợp cho mục đích y tế.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.01.06 26.11.08 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dược phẩm Quang Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 83A Hòa Hưng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A DONG IP CONSULTANCY CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM