TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07571
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Reviewty
Reviewty
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU PARK JINKAM
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No 23-8, Ingye-ro 28beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
SỐ VĂN BẰNG 4-0379708-000
NGÀY CẤP BẰNG 23/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 14/03/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NACI CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (18/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM