TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07578
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Vibook Siêu Good chúc em học giỏi chăm ngoan Super Ngoan Super giỏi Càng viết càng đẹp, hình
Vibook Siêu Good chúc em học giỏi chăm ngoan Super Ngoan Super giỏi Càng viết càng đẹp, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Tập vở; giấy; giấy can (giấy dùng để can); đề can; sổ.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.04.18 03.04.24 03.04.25 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Giấy Vĩnh Tiến
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 99 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM