TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07593
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU EA
EA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm trò chơi máy tính và tài liệu hướng dẫn dưới dạng điện tử cho phần mềm trò chơi này được bán cùng nhau thành bộ và phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống qua các thiết bị kết nối không dây; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại di động; phần mềm trò chơi và phần mềm giải trí trên máy tính, cụ thể là tệp tin hình ảnh và âm nhạc kĩ thuật số dùng trong hoặc cùng với điện thoại di động cầm tay hoặc điện thoại di động không có giá đỡ, và các thiết bị kết nối không dây khác (các phần mềm trong nhóm này là phần mềm ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được). 41 Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi máy tính điện tử trên mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi máy tính được truy cập và chơi trên điện thoại di động và các thiết bị không dây khác.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Electronic Arts Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SAO BAC DAU IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(23/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (03/04/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM