TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07594
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SMOOTHIE KING
SMOOTHIE KING
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quầy bán nước sinh tố; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn mua để mang đi do nhà hàng thực hiện.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "SMOOTHIE".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Smoothie King Franchises, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 9797 Rombauer Road, Dallas, Texas 75019 USA
SỐ VĂN BẰNG 4-0377300-000
NGÀY CẤP BẰNG 22/01/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/02/2021
NGÀY HẾT HẠN 14/03/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BANCA
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/12/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (19/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (15/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM