TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07597
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Kim Phúc INOX 100% SX Tại Việt Nam, hình
Kim Phúc INOX 100% SX Tại Việt Nam, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 Dụng cụ cho mục đích gia dụng; dụng cụ đánh kem, không sử dụng điện cho mục đích gia dụng; dụng cụ ép trái cây, không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; rổ/giỏ dùng cho mục đích gia dụng.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng " INOX 100%", "SX Tại Việt Nam".
PHÂN LOẠI HÌNH 25.05.01 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh INOX Kim Phúc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp 1B, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM