TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07601
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Eic.ping MATCHA 5 IN 1 COFFEE EIC, hình
Eic.ping MATCHA 5 IN 1 COFFEE EIC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Trà sữa matcha (trà là chủ yếu); cà phê sữa (cà phê pha sữa); trà sữa chân châu (trà là chủ yếu).
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu Anh Thái
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 280 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM