TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07614
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU VIET FARM V, hình
VIET FARM V, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Rau tươi; củ tươi; quả tươi; hoa tươi.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 05.03.13 07.01.11 07.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Việt F.A.R.M
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 12D, Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM