TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04127
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BluMaan, hình
BluMaan, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Chế phẩm tạo kiểu tóc.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.15 03.02.07 03.02.24 03.02.25 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Atronarch Media Solutions, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3010 Alma St. Vancouver, BC CANADA V6R3S8
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRA & ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (09/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (18/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (18/02/2019) 159: Bổ sung tài liệu ưu tiên (01/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM