TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04207
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TORY BURCH
TORY BURCH
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo, phụ kiện, túi xách, giày dép và trang sức; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo, phụ kiện, túi xách, giày dép và trang sức; dịch vụ kết hợp nhiều loại hàng hóa, vì lợi ích của người khác, cho phép khách hàng thuận tiện xem và mua những sản phẩm đó trong lĩnh vực quần áo, phụ kiện, túi xách, giày dép và trang sức.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU River Light V, L.P.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 11 West 19th Street, New York, New York 10011 USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTCONSULT
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (03/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (01/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (29/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM