TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04219
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU ONECONNECT
ONECONNECT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ quảng cáo, marketing và xúc tiến thương mại; dịch vụ cố vấn, nghiên cứu, phân tích và tư vấn quảng cáo, marketing và xúc tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thông tin thị trường; dịch vụ xây dựng thương hiệu, cụ thể là tư vấn, phát triển, quản lý và marketing thương hiệu cho các doanh nghiệp và/hoặc cá nhân; cung cấp thông tin và cố vấn trong lĩnh quảng cáo, điện tử tiêu dùng. 38 Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền giọng nói, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, và viđêô bằng mạng viễn thông, mạng truyền thông không dây và Internet; phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình; phát sóng âm nhạc, truyền điện tử và truyền bằng kỹ thuật dòng (stream) bản ghi âm, hình ảnh, văn bản, tín hiệu; cung cấp thông tin liên quan đến các mạng viễn thông bao gồm Internet; truyền điện tử dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và tài liệu; kết nối và truy cập vào mạng truyền thông điện tử để truyền hoặc nhận dữ liệu, âm thanh, âm nhạc, viđêô và các tài liệu đa phương tiện; dịch vụ nhắn tin bằng radio, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác; cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin liên lạc qua thiết bị đầu cuối máy tính; điện thoại vô tuyến di động. 39 cung cấp thông tin và cố vấn trong lĩnh vực vận tải. 41 Dịch vụ giáo dục, cụ thể là, cung cấp các lớp học, hội nghị chuyên đề, hội thảo gia sư, và cố vấn trong lĩnh vực khoa học, năng lượng, quảng cáo, điện tử tiêu dùng, vận tải, thuốc, sức khỏe, thể hình, thể thao, âm nhạc và công nghệ; cung cấp thông tin và cố vấn trong lĩnh vực thể hình, thể thao, âm nhạc; đào tạo trong lĩnh vực khoa học, năng lượng, quảng cáo, điện dân dụng, vận tải, thuốc, sức khỏe, thể hình, thể thao, âm nhạc và công nghệ; dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp buổi hòa nhạc trực tiếp, cung cấp chương trình biểu diễn qua radio về chủ đề giải trí, tin tức, và thông tin; cung cấp chương trình trò chuyện (talk show) và hài kịch phát qua ti-vi, đài phát thanh hoặc Internet; sản xuất chương trình giải trí truyền hình hoặc phát thanh; giải trí qua máy tính hoặc các phương tiện truyền tải khác cho các thiết bị thông tin liên lạc di động thông qua mạng máy tính và mạng không dây toàn cầu; tổ chức các hoạt động cộng đồng trong lĩnh vực khoa học, năng lượng, quảng cáo, điện tử tiêu dùng, vận tải, thuốc, sức khỏe, thể hình, thể thao, âm nhạc và công nghệ; xuất bản sách, tạp trí và báo; sản xuất các chương trình viđêô, phát thanh và truyền hình; sản xuất phim (trừ quảng cáo); tổ chức các cuộc thi đấu nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; tổ chức, sắp xếp và điều khiển hội nghị, hội thảo chuyên đề, triển lãm và đại hội trong lĩnh vực khoa học, năng lượng, quảng cáo điện tử tiêu dùng, vận tải, thuốc, sức khỏe, thể hình, thể thao, âm nhạc và công nghệ; cung cấp trò chơi điện tử và giải trí trực tuyến qua mạng máy tính.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Panasonic Corporation of North America
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102, U.S.A.
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN MINERVAS
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(13/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (23/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (25/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (21/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM