TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04300
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU MINH PHƯƠNG hình
MINH PHƯƠNG hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Giáo dục; đào tạo; giải trí.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.17 20.07.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giáo dục Minh Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 47, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (05/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (10/06/2019) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn (12/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM