TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04331
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU GOLDENLE PREMIUM PLUS. HEALTH AND BEAUTY
GOLDENLE PREMIUM PLUS. HEALTH AND BEAUTY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu yến sào.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH GOLDEN LE á Châu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 43A Dân Tộc, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (12/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM