TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04343
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU MIDAS
MIDAS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị ghi, truyền phát, xử lý và tái tạo âm thanh; micrô; bộ tiền khuếch đại micrô; bộ suy giảm tín hiệu âm thanh (chuyển đổi tín hiệu đầu vào xuống tín hiệu micrô); bộ xử lý hiệu ứng và tín hiệu; bộ trộn tín hiệu âm thanh; bộ xử lý tín hiệu âm thanh động; thiết bị hiệu chỉnh; thiết bị xử lý tín hiệu tự động; bộ điều khiển âm thanh; giao diện âm thanh; bộ biến đổi tín hiệu; bộ khuếch đại âm thanh cho tai nghe; tai nghe; bộ khuếch đại công suất; loa; thiết bị điều chỉnh ánh sáng; phần mềm máy tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Music Tribe Global Brands Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (05/04/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM