TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04348
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TC HELICON
TC HELICON
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị tạo, ghi, truyền phát, xử lý, phục hồi, điều khiển và tái tạo âm thanh dùng cho thiết bị và dụng cụ âm thanh điện; micrô; bộ tiền khuếch đại micrô; bộ suy giảm tín hiệu âm thanh điện (chuyển đổi tín hiệu đầu vào xuống tín hiệu micrô) dùng cho thiết bị và dụng cụ âm thanh điện; bộ trộn tín hiệu âm thanh dùng cho thiết bị và dụng cụ âm thanh điện; bộ xử lý tín hiệu âm thanh động; thiết bị điện dùng để xử lý hiệu ứng và tín hiệu âm thanh; thiết bị hiệu chỉnh; thiết bị xử lý tín hiệu tự động; bộ điều khiển âm thanh dùng cho thiết bị và dụng cụ âm thanh điện; giao diện âm thanh; thiết bị phân phối tín hiệu âm thanh dùng cho thiết bị và dụng cụ âm thanh điện; bộ biến đổi tín hiệu; bộ khuếch đại âm thanh cho tai nghe; tai nghe; bộ khuếch đại công suất; bộ khuếch đại âm thanh dùng cho dụng cụ âm nhạc; loa; thiết bị điều chỉnh ánh sáng; phần mềm máy tính để tạo, ghi, truyền phát, xử lý, phục hồi, điều khiển và tái tạo âm thanh; sổ tay hướng dẫn định dạng điện tử có thể tải xuống được.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Music Tribe Global Brands Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/03/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (05/04/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM