TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04377
NGÀY NỘP ĐƠN 13/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU PowerSteam, hình
PowerSteam, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước. 35 Bán linh kiện, phụ tùng xe cộ; dịch vụ nhượng quyền thương mại. 37 Dịch vụ rửa xe; bảo dưỡng xe cộ; bảo dưỡng đồ đạc.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU POWERSTEAM TECHNOLOGY INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 2211 Sherobee Road, UNIT 2212, Mississauga, Ontario Canada L5A 2H5.
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LUVINA LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (14/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM