TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04675
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU MATA
MATA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Mũ bảo hiểm.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Gia Lê
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 6/2D ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(13/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (14/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM