TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04719
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU GREENVISION, hình
GREENVISION, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón. 05 Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt ốc, thuốc trị cuốn lá, thuốc phòng trị đạo ôn. 35 Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt cỏ, thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt ốc, thuốc trị cuốn lá, thuốc phòng trị đạo ôn. 36 Dịch vụ kinh doanh bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Thu Hiền
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 17 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A&Z IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (18/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM