TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04726
NGÀY NỘP ĐƠN 18/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU SMART KEYBOARD FOLIO
SMART KEYBOARD FOLIO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Vỏ bọc và bao đựng cho máy vi tính, máy tính bảng, và bàn phím máy vi tính; phụ kiện cho máy vi tính, cụ thể là giá để máy vi tính.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Apple Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, USA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SAO BAC DAU IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (19/03/2019) 159: Bổ sung tài liệu ưu tiên
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM