TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05002
NGÀY NỘP ĐƠN 20/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU kasa, hình
kasa, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Phân tích thị trường bất động sản; marketing bất động sản; quảng cáo bất động sản; dịch vụ bán đấu giá và đấu giá ngược; tiến hành các cuộc bán đấu giá; bán đấu giá; báo giá đấu thầu; tổ chức và tiến hành các cuộc bán đấu giá; sắp xếp các cuộc bán đấu giá; thực hiện các cuộc bán đấu giá; tiến hành bán đấu giá ảo tương tác; trả giá bán đấu giá trực tuyến cho người khác; bán đấu giá được cung cấp trên internet; cung cấp dịch vụ bán đấu giá trực tuyến; dịch vụ bán đấu giá trực tuyến qua internet.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.09 26.11.07 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Kasa Korea Co., Ltd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 19F, 427 Teheran-ro Gangnam-gu, Seoul, Korea 06159
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRA & ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(07/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (09/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (21/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM