TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05230
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU UNITED, hình
UNITED, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Silicon; keo dùng trong công nghiệp; chất kết dính để dán quảng cáo; chất cao su; chất keo tụ; mát tít gắn kính.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH UNITED Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 420 đường Hữu Hưng, tổ dân phố Tó, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (20/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM