TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05408
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LEGAL GATE Enter The Gate Open The Path, hình
LEGAL GATE Enter The Gate Open The Path, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Định giá bất động sản; môi giới bất động sản, dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ thu hồi nợ; tư vấn tài chính; dịch vụ hải quan (thông quan hàng hóa). 39 Vận tải; môi giới vận tải; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận chuyển hàng hóa; 43 Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 45 Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.19 06.07.05 07.01.12 07.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Huy Long
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng 12A10A, Rivera Park Ha Noi, số 69, đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (05/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM