TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05533
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU HAKONA Academy & Salon, hình
HAKONA Academy & Salon, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Học viện (giáo dục); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác thử); đào tạo lại nghề. 44 Dịch vụ cấy tóc; dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng tay và móng chân.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 05.05.20 18.03.21 26.11.03 26.11.08 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Quốc Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp 1, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NVCS INTERLAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM