TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05583
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU UY LONG Đại Bổ Hoàn
UY LONG Đại Bổ Hoàn
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y (thực phẩm chức năng).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Nhất Nam Y Viện
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN BT 16, ngõ 186 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (08/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (25/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM