TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05743
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU owgels, hình
owgels, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: máy oxy, máy trợ thở, máy xông.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Wellmed Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 171 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(13/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (12/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (28/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM