TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05821
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU CUA An Minh - Kiên Giang, hình
CUA An Minh - Kiên Giang, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Tập thể
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Cua biển còn sống.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "CUA", "KIÊN GIANG", hình con cua.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.16 05.07.03 26.01.01 26.05.01 26.07.07 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hội nông dân huyện An Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu phố 3, thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
SỐ VĂN BẰNG 4-0347128-000
NGÀY CẤP BẰNG 11/03/2020
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/04/2020
NGÀY HẾT HẠN 27/02/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(09/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (27/02/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (18/02/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (26/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM