TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05900
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU ID, hình
ID, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm ứng dụng máy vi tính (có thể tải về); nền tảng phần mềm máy vi tính (chương trình máy tính, đã được ghi hoặc tải về); phần mềm gắn trên điện thoại di động; thẻ từ được mã hóa; thẻ bị mã hóa từ tính; thẻ chíp điện tử; thẻ thanh toán điện tử. 14 Đồng hồ điện tử; đồng hồ (dạng vòng đeo tay có gắn đồng hồ điện tử). 16 Thẻ bằng nhựa (không bao gồm các loại thẻ đã mã hoá hoặc được hay từ tính). 36 Dịch vụ ngân hàng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(13/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (19/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (28/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM