TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05959
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Kiên Giang Tôm càng xanh Gò Quao, hình
Kiên Giang Tôm càng xanh Gò Quao, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Tập thể
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Tôm càng xanh còn sống.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "TÔM CANG XANH" (Tôm càng xanh), "KIÊN GIANG", hình con tôm càng xanh, bản đồ, bông lúa.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.17.25 03.09.16 05.07.03 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hội nông dân huyện Gò Quao
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu phố Phước Hưng I, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
SỐ VĂN BẰNG 4-0344355-000
NGÀY CẤP BẰNG 11/02/2020
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2020
NGÀY HẾT HẠN 28/02/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(06/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (13/01/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (31/12/2019) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (27/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM