TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04362
NGÀY NỘP ĐƠN 12/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
PHÂN LOẠI HÌNH 02.05.06 02.05.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1-1, Naebo-cho 6-chome, Higashi-ku, Sapporo, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTPRO & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/06/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/06/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (18/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM