TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04500
NGÀY NỘP ĐƠN 14/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU HU HSU CHANG [hu: râu; hsu: râu mép; chang: mở rộng], hình
HU HSU CHANG [hu: râu; hsu: râu mép; chang: mở rộng], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Thịt; các sản phẩm thịt; hải sản (đã chế biến); hải sản đông lạnh; món ăn liền chủ yếu làm từ thịt, các sản phẩm thịt, hải sản; nước dùng gà; nước dùng thịt; rau đông khô; trái cây đông khô; xúp, chế phẩm để nấu xúp.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU FORMOSA CHANG CORPORATION
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1 Fl., No. 62, Nine Shian Rd. Taipei, Taiwan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(06/06/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/05/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (04/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (05/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM