TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04634
NGÀY NỘP ĐƠN 15/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU hình
hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; hãng quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; bố trí, sắp đặt/dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin và tư vấn thương mại cho người tiêu dùng [quầy tư vấn cho người tiêu dùng]; xúc tiến bán hàng cho người khác; marketing; nghiên cứu thị trường; marketing trực tuyến; dịch vụ đặt hàng trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 38 Gửi tin nhắn; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền dữ liệu; cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tập tin số; cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu. 41 Thông tin giáo dục; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; bố trí, sắp đặt/dịch vụ market không cho mục đích quảng cáo; giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ soạn thảo văn bản, không bao gồm tài liệu quảng cáo; sản xuất phim, không bao gồm phim quảng cáo.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.23 02.05.01 02.05.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU WOMEDGE INTEGRATED MARKETING CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 18F., No. 510, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BMVN INTERNATIONAL LLC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(13/06/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (23/05/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (01/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (12/04/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM