TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05052
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LLAB L, hình
LLAB L, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
40 Xử lý phim điện ảnh; tráng rửa phim ảnh; in ảnh chụp; dịch vụ in; làm khung cho các tác phẩm nghệ thuật. 41 Nhiếp ảnh. 43 Dịch vụ quán cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 16.03.05 24.15.07 26.04.01 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dịch vụ tráng rọi ảnh LLAB
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 154/170/19 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/06/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (09/05/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (26/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM